- - . . . - - .

, . -- - - . , . . . . - - - - . .

. . - - - - .

Responses to - -

 1. Bob Says:

  - - .

 2. Maggy Says:

  .

 3. Bob Says:

  - - . .

 4. Elvis Says:

  - - href="http://poznakom.strefa.pl/brachnye-znakomstva-v-internete.html">