. 30 . . .

, . . . 20 . . . , , .

, . , , . .

Responses to

  1. X-man Says:

    . .

  2. John Says:

    .